Record details

Title
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
Statement of responsibility
    Ivan Janotka, Antonín Špaček, Martin Dzivák, Milan Jeřábek
Author
    Dzivák, Martin
    Janotka, Ivan
    Jeřábek, Milan
    Špaček, Antonín
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    s. 27-30
Year
    2001
Notes
    7 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
    62.002.3
Conspectus category
    550
    553
    69
Subject group
    absorpce
    beton
    koroze
    ložisko zeolitů
    stavby podzemní
    suroviny cementářské
    suroviny stavebního průmyslu
    vlastnosti technologické
    zeolity
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Persektívna
    Stavebníctvo
    Surovina
    Zeolit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012