Record details

Title
    Zeolitová mineralizace Vinařické hory
Statement of responsibility
    Tomáš Řídkošil, Roman Skála
Other titles
    Zeolite mineralization at Vinařická hora hill. The 5th cyclic mineralogical seminar - Applied mineralogy solving ecologic problems
Author
    Řídkošil, Tomáš
    Skála, Roman
Language
    česky
Source title - monograph
    5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
Pages
    s. 120-122
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    mineralogie topografická
    neovulkanity Českého masivu
    zeolity
Geographical name
    ČR-Čechy
    Vinařická hora(Kladno)
Keyword
    Hory
    Mineralizace
    Vinařické
    Zeolitová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012