Record details

Title
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
Statement of responsibility
    Svatopluk Havrlík, Petr Čmejrek
Author
    Čmejrek, Petr
    Havrlík, Svatopluk
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 16-24
Year
    1998
Notes
    4 obr.
    Anglické, německé a ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    556
    622.33
Conspectus category
    556
    622
Subject group
    důl
    hydrogeologická struktura
    hydrogeologie regionální
    jímání
    pramen termální
    sanace
    severočeská pánev
    těžba podzemní
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Teplice (Česko)
Keyword
    Díla
    Důlního
    Jako
    Pravřídla
    Průzkumného
    Termu
    Vliv
    Zhodnocení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012