Record details

Title
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
Statement of responsibility
    Milan Mikoláš
Author
    Mikoláš, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 8
Pages
    s. 26-31
Year
    2004
Notes
    6 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    622.3
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    geologie ložisková
    kontrola geochemická
    kontrola mechanická
    kontrola stratigrafická
    kontrola strukturní
    ložisko dolomitu
    ložisko nerostných surovin
    suroviny Mg
    suroviny stavebního průmyslu
    trias-střední
    využití nerostných zdrojů
    Západní Karpaty
    zásoby
    zemědělství
Geographical name
    Slovensko
    Vel'ká Čierna (Slovensko)
Keyword
    Čierna
    Dobývacím
    Dolomitů
    Kotlině
    Prostoru
    Rajecké
    Republiky
    Slovenské
    Vel'ká
    Využití
    Zhodnocení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012