Record details

Title
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
Statement of responsibility
    Tomáš Kuchovský = Jitka Štastná
Other titles
    Evaluating stabilization of the Netopýrky pond in Brno
Author
    Kuchovský, Tomáš
    Štastná, Jitka
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2003
Notes
    4 obr., 2 diagr., 3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    antroporeliéf
    hladina jezerní vody
    hydrologie
    kvartér
    nádrž vodní
    ochrana přírody
    prognóza
    rekultivace
    reliéf
    skládka
    spraš
    stabilizace
    studie environmentálních vlivů
    tok občasný
Geographical name
    Brno-Komín
    ČR-Morava
Keyword
    24-32
    Brně
    Brno
    Jezírka
    Možnosti
    Netopýrky
    Stabilizace
    Zhodnocení
Abstract (in english)
   The occurrence of the Netopýrky landfill in the NW periphery of the Brno city significantly affects surrounding environment. One of the most significant is the impact on the terrain morphology. Changes in ground surface level have induced the periodic presence of one or two ponds. The article deals with the origin of the ponds and their expected trend in future
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012