Record details

Title
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
Other titles
    Interpretation of the Neogene deposits from the area of Vizovice Hills according the subsurface data
Author
    Nehyba, Slavomír
    Šikula, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    132
Year
    2006
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Miocene, well log, depositional enviroment
Keyword
    Dat
    Neogenních
    Oblasti
    Podpovrchových
    Sedimentů
    Vizovických
    Vrchů
    Základě
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   Zhodnocení podpovrchových dat (karotážní diagramy, vrtná jádra) sedimentů neogénu karpatské předhlubně v oblasti Vizovických vrchů umožnilo vyčlenění sedmi karotážních facií. Sedimenty karotážních facií I-VI odpovídají startigraficky karpatu a sedimenty karotážní facie VII pak spodnímu badenu.
Abstract (in english)
   Interpretation of the Neogene deposits from the area of Vizovice Hills according the subsurface data
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014