Record details

Title
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
Statement of responsibility
    Jan Šikula, Slavomír Nehyba
Other titles
    Interpretation of the Neogene deposits from the area of Vizovice Hills according the subsurface data
Author
    Nehyba, Slavomír
    Šikula, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 54-57
Year
    2006
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    550.8
    551.7
    552
    912
Conspectus category
    55
    552
    912
Subject group
    baden
    geologie regionální
    karotáž
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    mapa geologická
    miocén
    sedimentace fluviální
    sedimentace lagunární
    sedimentace mělkovodní
    sedimentace mořská
    sedimenty klastické
    terciér
    vrt
Geographical name
    Morava (Česko)
    Vizovické vrchy (Česko)
Keyword
    Dat
    Neogenních
    Oblasti
    Podpovrchových
    Sedimentů
    Vizovických
    Vrchů
    Základě
    Zhodnocení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012