Record details

Title
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
Author
    Adamovič, Jiří
    Bezuško, Petr
    Chibesakunda, F.
    Kříbek, B.
    Liyungu, K.
    Majer, V.
    Nyambe, I.
    Pašava, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2006, -
Pages
    s. 160-162
Year
    2007
Notes
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Impact assessment of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia: results of the Czech project of the development cooperation in 2006
    Rozsah: 3 s. : WWW
    Součástí názvu je označení běžného roku. Jednotlivé sv. mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 978-80-7075-689-0.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    contamination
    heavy metals
    soils
Keyword
    Copperbeltu
    části
    Kobaltových
    Měděných
    Projektu
    Prostředí
    Rozvojové
    Rud
    Spolupráce
    Těžby
    úpravy
    Vlivu
    Výsledky
    Zambijské
    Zhodnocení
    životní
Abstract (in czech)
   Bylo zhodnoceno znečištění životního prostředí způsobené těžbou a úpravou rud v okolí měst Kitwe a Mufulira v oblasti Copperbeltu, Zambie.
Abstract (in english)
   Environmental contamination by mining and ore processing wes evaluated around the towns of Kitwe and Mufulira, Copperbelt region, Zambia.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012