Record details

Title
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
Other titles
    Imapc assessment of ore mining and processing on the environment in mining regions of Namibia
Author
    Amkongo, Aiyke
    Elmies, Reiner
    Kamona, Frederick
    Keder, Josef
    Kříbek, Bohdan
    Macoun, Jan
    Majer, Vladimír
    Mapani, Benjamin
    Pašava, Jan
    Pecina, Vratislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2007
Thesaurus term
    impact of mining, Berg Aukas, Namibia
Keyword
    Hornických
    Namibie
    Oblastech
    Prostředí
    Rud
    Těžby
    úpravy
    Vlivu
    Zhodnocení
    životní
Abstract (in czech)
   Vliv těžby a úpravy polymetalických rud byl hodnocen na ložiskz Rosh Pinah v jižní Namibii. Hlavním zdrojem kontaminace v této oblasti je prach z drtičů rud, z depa rudního koncentrátu a z úložiště flotačních odpadů. Rozsah kontaminovaného území v okolí úpravny a úložiště flotačních odpadů je 39 km2. Půdy a rostliny jsou kontaminovány As (6-25 ppm), Cd (20-30 ppm), Pb (1000 až 3000 ppm) a zinkem (5000 až 10,000 ppm).
Abstract (in english)
   Imapc assessment of ore mining and processing on the environment in mining regions of Namibia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014