Record details

Title
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny
Other titles
    The impact of excluded factors on the transmissivity values of crystalline units of the Českomoravská vysočina
Author
    Kryštofová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    3
Year
    2007
Thesaurus term
    Českomoravská vysočina highland, crystalline units, statistical analysis, hydraulic parametres
Keyword
    části
    Českomoravské
    Faktorů
    Hornin
    Jv
    Krystalinika
    Transmisivity
    Vlivu
    Vybraných
    Vysočiny
    Výši
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   Při detailním hydrogeologickém hodnocení jv. části Českomoravské vysočiny byly mimo jiné hodnoceny filtrační parametry horninových komplexů především podle charakteristik transmisivity, příp. propustnosti.
Abstract (in english)
   The impact of excluded factors on the transmissivity values of crystalline units of the Českomoravská vysočina
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014