Record details

Title
    Zhodnocenní neogenních sedimentů v oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
Other titles
    Interpretation of the Neogene deposits from the area of Viyovice Hills according the subsurface data
Author
    Nehyba, Slavomír
    Šikula, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. XIII, č. 1
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep-Miocene-well log-depositional environment
Keyword
    Dat
    Neogenních
    Oblasti
    Podpovrchových
    Sedimentů
    Vizovických
    Vrchů
    Základě
    Zhodnocenní
Abstract (in czech)
   Zhodnocenní podpovrchových dat neogenních sedimentů umožnilo vyčlenit v zájmové oblasti 7 karotážních facií. Sedimenty karotážních facií I-VI odpovídají stratigraficky karpatu, sedimenty karotážní facie VII pak spodnímu badenu.
Abstract (in english)
   Neogene (Karpatian, Lower Badenian) deposits of the Carpathian Foredeep were evaluated based on available subsurface data (well logs, cores) in the area of Voyovice Hills. Seven facies and their dominant depositional environments were identified.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012