Record details

Title
    Zimní období na severní hemisféře a extraterestrické vlivy
Author
    Bochníček, Josef
    Bucha, Václav
    Hejda, Pavel
    Pýcha, Josef
Conference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (19. : 13.05.1997-15.05.1997 : Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře
Pages
    s. 87-91
Notes
    Překlad názvu: Winter north hemisphere and extraterrestrial effects
    Rozsah: 5 s.
Keyword
    Extraterestrické
    Hemisféře
    Období
    Severní
    Vlivy
    Zimní
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013