Record details

Title
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Jiří Škovíra a Radek Škoda
Other titles
    Zincolivenite from the ore district Krupka, the Krušné hory Mts., Czech Republic
    Zinkolivenite from the ore district Krupka, the Krušné hory Mts., Czech Republic
Author
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Škoda, Radek
    Škovíra, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    6
    s. 24-29
Year
    2008
Notes
    3 diagr., 4 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    arzenáty
    asociace minerální
    Barrandien
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    geneze
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    měď
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    morfologie krystalu
    rudy Mo
    rudy Sn
    rudy W
    sběratelství
    složení chemické
    zinek
Thesaurus term
    chemical composition
    Czech Republic
    Krupka ore deposit
    unit-cell parameters
    X-ray powder diffraction data
    zincolivenite
Geographical name
    Čechy severní (Česko)
    Krupka-oblast (Česko)
Keyword
    Česká
    Hory
    Krupka
    Krušné
    Republika
    Revíru
    Rudního
    Zinkolivenit
Abstract (in czech)
   Vzácný supergenní Zn-Cu arsenát, zinkolivenit, byl nalezen na zbytcích hald opuštěné štoly Stříbrná 2 na SZ okraji města Krupka, Krušné hory, severní Čechy, Česká republika. Vytváří povlaky a krusty do 1 cm, které jsou vzácně tvořeny polokulovitými agregáty o velikosti do 0.1 - 0.2 mm. V práci jsou pro něj podána rentgenová prášková data, vypřesněné parametry základní cely a chemické složení.
Abstract (in english)
   Rare supergene Zn-Cu arsenate, zincolivenite, was found in remnants of mine dumps of the abandoned Stříbrná 2 adit at NW margin of the Krupka town, Krušné hory Mountains, northern Bohemia, Czech Republic. It forms coatings and crusts up to 1 cm which are rarely composed by hemispherical aggregates up to 0.1 - 0.2 mm in size. The X-ray powder data, refined unit-cell parameters and chemical composition of zincolivenite from Krupka are given in the paper.
Contributor
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    ČGS (UNM)
    NM
Source format
    R
    U
Entered date
    15. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012