Record details

Title
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)
Other titles
    Zinkolivenite from ore deposit Krupka, Erzgebirge, Czech Republic
Author
    Sejkora, Jiří
    Škoda, Radek
    Škovíra, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    6
Year
    2008
Thesaurus term
    Czech Republic
    EMPA
    Erzgebirge
    Krupka
    powder XRD
    ssupergene minerals
    zinkolivenite
Keyword
    Česká
    Hory
    Krupka
    Krušné
    Ložiska
    Republika
    Rudníko
    Zinkolivent
Abstract (in czech)
   Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika byl studován pomocí XRD a EMPA
Abstract (in english)
   Zinkolivenite from ore deposit Krupka, Erzgebirge, Czech Republic were studied by EMPA and XRD
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012