Record details

Title
    Zirconium mineralization of young volcanic rocks from northern Bohemia
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych, Edvín Pivec, Rudolf Rychlý, Jozef Rutšek
Author
    Pivec, Edvín
    Rutšek, Jozef
    Rychlý, Rudolf
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 43, no. 2
Pages
    s. 91-95
Year
    1992
Notes
    1 obr.,4 fot.,1 tab.,1 diagr.,24 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    alkalický typ
    difrakce rentgenová
    elektronová mikroskopie
    horniny vulkanické
    metasomatóza
    neovulkanity Českého masivu
    zirkon
    Zr (zirkonium - 40)
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Bohemia
    Mineralization
    Northern
    Rocks
    Volcanic
    Young
    Zirconium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012