Record details

Title
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
Statement of responsibility
    Jakub Jalovec, Milan Klečka, Dobroslav Matějka
Other titles
    Zircon typology of granitoids from the Moldanubian batholith
Author
    Jalovec, Jakub
    Klečka, Milan
    Matějka, Dobroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 44-45
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    analýza hornin
    distribuce prvků
    facie geochemická
    granitoidy
    moldanubický pluton
    Zr (zirkonium - 40)
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Batolitu
    Granitoidů
    Moldanubického
    Typologie
    Zirkonová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012