Record details

Title
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
Statement of responsibility
    Michal Řehoř, Tomáš Lang
Author
    Lang, Tomáš
    Řehoř, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
Vol./nr.
    Č. 37
Pages
    s. 5-10
Year
    208
Notes
    5 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha), Stud. Dějin Horn.
Classfication no.
    549
    55(1)
    56
Conspectus category
    55
    56
Subject group
    difrakce rentgenová
    dřevo fosilní
    lokalita fosiliferní
    lom
    mesozoikum
    paleozoikum-svrchní
    pánev sedimentační
    popularizace geologie
    sedimentologie
    sokolovská pánev
    terciér
    uhlí hnědé
    vulkanismus
Geographical name
    Čechy severozápadní (Česko)
    Kadaň (Chomutov, Kadaň)
    Lom Družba (Česko)
Keyword
    Dřeva
    Hnědouhelných
    Pánví
    Zkamenělá
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012