Record details

Title
    Zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů na využívání ložisek soukromými podnikateli
Statement of responsibility
    Ctibor Zástěra, Pavel Mayer
Other titles
    Experience with projects aiming at the use of deposits by private companies. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of raw material deposits
Author
    Mayer, Pavel
    Zástěra, Ctibor
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
Pages
    s. 1-7
Subject group
    ekonomika surovin
    legislativa
    programování
    projekty
    těžba surovin
Keyword
    Ložisek
    Podnikateli
    Podnikatelských
    Přípravou
    Soukromými
    Využívání
    Záměrů
    Zkušenosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012