Record details

Title
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
Statement of responsibility
    Vladimír Lapčík
Author
    Lapčík, Vladimír
Language
    česky
Source title - monograph
    Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
Pages
    s. 30-32
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    504
Conspectus category
    502
Subject group
    legislativa
    negativní vlivy báňské činnosti
    průmysl
    střety zájmů
    těžba
    životní prostředí
Geographical name
    ČR
Keyword
    Nerostných
    Posuzováním
    Prostředí
    Surovinových
    Vlivů
    Využívání
    Zdrojů
    Zkušenosti
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012