Record details

Title
    Zlatý kůň geografa Jiřího Krále
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Po stopách Keltů na Berounsku
Pages
    s. 52-57
Notes
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Bohemian Karst
    Jiří Král
    Zlatý kůň
Keyword
    Geografa
    Jiřího
    Krále
    Kůň
    Zlatý
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012