Record details

Title
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
Author
    Cícha, J.
    Litochleb, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8, -
Pages
    s. 189-194
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: Native gold and accompaning minerals from Otava alluvium sediments near Kestřany (SW at Písek)
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    bismuth minerals
    mineralogy
    native gold
Keyword
    Aluviálních
    Doprovodné
    Jz
    Kestřan
    Minerály
    Otavy
    Písku
    Sedimentů
    Zlato
Abstract (in czech)
   Výzkum zlata, joseitu B a montanitu z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan ukázal různé zdroje zlatinek. Nejnižší (5hm% Ag), střední (10 hm% Ag) a vysoký obsah (29 hm% Ag) náleží metamorfogenní, monominerální zlaté a polymetalické mineralizaci.
Abstract (in english)
   The investigation of the gold, joseite B and montanite from Otava alluvium sediments near Kestřany showed different source of the gold particals. The low (5wt% Ag), medium (10wt% Ag) and hight content (29% Ag) belong to metamorphic, monometalic and polymetalic mineralization with gold.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012