Record details

Title
    Zlato ze Zlátenky u Pacova
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Václav Pavlíček
Other titles
    Gold from Zlátenka near Pacov
Author
    Litochleb, Jiří
    Pavlíček, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 29, č. 2
Pages
    s. 65-70
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Subject group
    Au (zlato - 79)
    chemické vlastnosti
    české moldanubikum
    geneze ložiska
    ložisko žilné
    parageneze
    revize
    rozsyp
    rudy Au
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Zlátenka
Keyword
    Pacova
    Zlátenky
    Zlato
Abstract (in czech)
   Při terénní revizi povrchových zbytků po dolování zlata na uvedené lokalitě byla nalezena křemenná žilovina s viditelným zlatem a teluridy. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný nález primárního zlata z této lokality, bylo v rámci studie "Zhodnocení prognóz Au v Českém masívu" provedeno mineralogicko-paragenetické zhodnocení nálezu a srovnání chemického složení primárního zlata s rozsypovým zlatem z okolí. Na základě vyhodnocení výsledků lze předpokládat přítomnost nejméně dvou morfologicky a patrně i geneticky odlišných typů Au- mineralizace, které se liší chemickým složením zlata, zejména podílem stříbra.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012