Record details

Title
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
Author
    Dryák, K.
    Kolman, Blahoslav Jan
    Litochleb, J.
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
    Velebil, D.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 2
Pages
    s. 153-176
Year
    2008
Notes
    IAA3407401
    Překlad názvu: The gold-bearing mineralization in Horská Kvilda area, the Šumava Mountains, Czech Republic
    Rozsah: 24 s. : web
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Bi-minerals
    chemical composition
    Czech Republic
    geology
    gold
    gold mining
    Horská Kvilda
    mineralogy
    petrology
    the Šumava Mts
Keyword
    Česká
    Horské
    Kvildy
    Mineralizace
    Okolí
    Republika
    Šumavě
    Zlatonosná
Abstract (in czech)
   Předpokládá se, že velké jámy v lesní oblasti Šumavy mezi obcemi Zhůří a Horská Kvilda jsou primární oblastí přilehlých středověkých rýžovišť zlata. Systém jam je dlouhý několik set metrů. Zlato se vyskytuje s jemnozrnným křemenem spolu s assenopyritovými sedimenty. Výzkum potvrdil velmi variabilní obsah zlata a antropogenní znečištění půdy arsenem. Sledovaná oblast původních těžených zlatonosných ložisek ve velkém rozsahu představuje starou unikátní těžební oblast, kterou je třeba velmi chránit.
Abstract (in english)
   Researched large hollows located in the forestry area of Šumava Mts. (SW Bohemia, Czech Republic (between Zhůří and Horská Kvilda villages are supposed to be a primary area of adjoining medieval gold placers. Hollows line structures are several hundred meters long. Gold appears related to the fine - grained quartz varieties with arsenopyrite. The gold is accompanied by native bismuth, bismuthine, joséite B and some Bi-Te mineral phases. Adjoined placers have been proved the analogue mineral paragenesis. Research has been confirming highly variable gold content and anthropogenic pollution of the soil. An interesting area of the mined auriferous primary deposit together with adjoined gold-bearing placers in high latitude represents a unique old mining area which should be deeply protected.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012