Record details

Title
    Zlom hrozí katastrofou
Author
    Jukl, J.
    Zedník, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Večerka
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 2
Year
    1999
Notes
    99.11.17
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    Hrozí
    Katastrofou
    Zlom
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013