Record details

Title
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich
Statement of responsibility
    Jan Wierchowiec
Other titles
    50-lecie Wydzialu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Variant.)
    Tertiary and Quaternary gold-bearing alluvial deposits in the foreland of the East Sudety Mts.
Author
    Wierchowiec, Jan
Language
    polsky
Source title - serial
    Przeglad geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 9
Pages
    s. 818
Year
    2002
Notes
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Subject group
    hornictví
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    paleolimnologie
    povodí
    prvky ryzí
    rozsyp
    rudy Au
    sedimentace fluviální
    terciér
    zlato
Geographical name
    ČR-Morava
    Glucholazy (Polsko-jiozápad)
    Polsko - jihozápad
    Zlaté Hory (Bruntál)
Keyword
    Czwartorzedowych
    Osadów
    Przedpolu
    Rzecznych
    Sudetów
    Trzeciorzedowych
    Wschodnich
    Zlotonosnosc
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012