Record details

Title
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod
Statement of responsibility
    Ivan Landa
Author
    Landa, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 5
Pages
    s. 137-139
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    kategorizace
    normy
    oceňování
    ochrana podzemní vody
    organizace
    voda podzemní
    zásoby
Keyword
    Kategorizace
    Množství
    Podzemních
    Vod
    Využitelných
    Významu
    Změna
Abstract (in czech)
   Příspěvek obsahuje návrhy k úpravě dosavadní kategorizace zásob podzemních vod. Autor doporučuje odstranění disproporcí vznikajících za současné situace při plánování průzkumných prací a při racionálním využívání podzemních vod. Navrhuje opatření v oblasti řízení využití zdrojů vod a metodice plánování hydrogeologického průzkumu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012