Record details

Title
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
Author
    Stemberk, Josef
    Zvelebil, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 2
Pages
    s. 15-20
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: The changes of the slope movements activity along the NW rim of the Příhrazy Plateau
    Rozsah: 6 s.
Keyword
    Aktivity
    Okraje
    Plošiny
    Pohybů
    Příhrazské
    Severozápadního
    Svahových
    Změny
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012