Record details

Title
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
Other titles
    Changes in chemical composition of allanite-(Ce) accompanying alteration: relations with uranium release in biotite monzogranite near Bedřichov
Author
    Schovánek, Pavel
    Sulovský, Petr
    Vrána, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Roč. 45, č. podzim
Pages
    6
Year
    2012
Thesaurus term
    allanite, alteration, uranium, thorium, REE, biotite, monzogranite, Krkonoše-Jizera Pluton
Keyword
    Allanitu-(Ce
    Alterace
    Bedřichova
    Biotitického
    Chemismu
    Do
    Horninového
    Monzogranitu
    Ohledem
    Prostředí
    Uranu
    Uvolňování
    Vlivem
    Změny
Abstract (in czech)
   Změny v chemickém složení metamiktního allanitu se studovaly pomocí 65 mikroanalýz. Bylo rozlišeno několik kompozičních domén. Metamiktní a přeměněný allanit obsahuje < 0,06-0,18 hmot. % UO2. Část takto uloženého uranu může být následně uvolňována do podzemní vody.
Abstract (in english)
   Changes in chemical composition of allanite-(Ce) accompanying alteration: relations with uranium release in biotite monzogranite near Bedřichov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014