Record details

Title
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
Statement of responsibility
    Vratislav Jiřele
Author
    Jiřele, Vratislav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 9
Pages
    s. 275-280
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    acidita
    geochemické indície
    indicie geochemické
    kontaminace vod
    ochrana přírody
    pH
    půdy
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Jizerské hory
Keyword
    Chemismu
    Hor
    Indikátor
    Jako
    Jizerských
    Kvality
    Lesních
    Odtoku
    Povrchového
    Půd
    Spadu
    Zhoršování
    Změny
Abstract (in czech)
   Článek je věnován charakteristice imisní zátěže vrcholové části Jizerských hor a jeho vlivu na kvalitu podpovrchového odtoku a změny kvality horských lesních půd. Jednou z možností opětného obnovení sorpčních vlastností půd je doplnění obsahu organických a minerálních sorbentů, jejichž obsah poklesl na minimum. K těmto účelům by se daly použít organické odpady a kaly a jako minerální sorbenty např. bentonity a zeolity, aby se omezila migrace těžkých kovů. Takto obnovenými kaly by bylo možno doplnit půdní humus v imisně postižených oblastech.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012