Record details

Title
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
Statement of responsibility
    Luděk Minařík, Olga Kvídová
Other titles
    The changes of brown coal fly ash during its weathering (locality Vojkovice near Kralupy nad Vltavou)
Author
    Kvídová, Olga
    Minařík, Luděk
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 137-139
Year
    1996
Notes
    1 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    geochemické indície
    hlavní prvky
    indicie geochemické
    kovy těžké
    průvodní jevy
    výzkum
    zpracování surovin
    zpráva o činnosti
    životní prostředí
Subject category
    elektrárenský popílek
    výsypky
Geographical name
    ČR-Čechy
    Vojkovice (Mělník)
Keyword
    12-21
    Hnědouhelného
    Kralup
    Kralupy
    Lokalita
    Popílku
    Vltavou
    Vojkovice
    Změny
    Zvětrávání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012