Record details

Title
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
Statement of responsibility
    Jiří Kašpar, Lenka Měsková, Josef Hojdar
Other titles
    Landscape changes around Most due to previous opencut mining - Velebudice waste dump
Author
    Hojdar, Josef
    Kašpar, Jiří
    Měsková, Lenka
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 5
Pages
    s. 147-156
Year
    1998
Notes
    4 obr., 3 fot., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    ekologie krajinná
    historie
    hornictví
    odval
    rekultivace
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
    Velebudice (Most)
Keyword
    Krajiny
    Lomové
    Mostecké
    Po
    Těžbě
    Velebudická
    Výsypka
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012