Record details

Title
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika
Other titles
    Nannofloral changes in the Oligocene depúosits of the Ždánice Unit, Křepice-5 borehole (Flysch belt of Western Carpathians, Czech Republic)
Author
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    Outer Flysch Carpathians, Oligocene, Ždánice Unit, calcareous nannofossils, lithostratigraphy, biostratigraphy
Keyword
    Česká
    Flyšové
    Jednotky
    Karpat
    Křepice-5
    Nanoflóry
    Oligocenních
    Pásmo
    Republika
    Sedimentech
    Vrtu
    Západních
    Změny
    ždánické
Abstract (in czech)
   Podložní vrstvy krosněnské litofacie (menilitové souvrství)obsahují bohatá ale nízce diversifikovaná společenstva nanofosilií. Měnící se převaha dominantních druhů odráží nestabilní podmínky paleoprostředí. Rozkvět Reticulofenestra ornata indikuje pokles salinity a/nebo zvýšený přínos živin. Nástup krosněnské litofacie je vyznačen zvýšenou druhovou diversitou. Helicosphaera recta stanovuje stáří svrchní oligocén, zóna NP24.
Abstract (in english)
   Nannofloral changes in the Oligocene depúosits of the Ždánice Unit, Křepice-5 borehole (Flysch belt of Western Carpathians, Czech Republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014