Record details

Title
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
Statement of responsibility
    Ludvík Čichovský
Other titles
    Changes of clay parameters - a possible correlation factor of coal-bearing basins in the Bohemian Massif
Author
    Čichovský, Ludvík
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 9-10
Subject group
    cyklus sedimentační
    korelace stratigrafická
    krystalinita
    minerály jílové
    paleozoikum-svrchní
    počítač
    sedimentologie
    stupeň uspořádanosti
    svrchní paleozoikum Českého masivu
    terciér
    terciér Českého masivu
    uhelný revír
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Českého
    Faktor
    Hmoty
    Jílové
    Korelační
    Masivu
    Pánví
    Parametrů
    Uhlonosných
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012