Record details

Title
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
Statement of responsibility
    Irena Smolová
Author
    Smolová, Irena
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Pages
    s. 60
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    061.3
    502
    55(1)
    551.4
    622.3
Conspectus category
    502
    55
    553
Subject group
    devon
    důl opuštěný
    geologie dynamická
    geomorfologie
    holocén
    konference
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    lom
    ložisko štěrkopísku
    ložisko vápence
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    ochrana přírody
    reliéf
    těžba
Geographical name
    Hornomoravský úval (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    Důsledku
    Moravě
    Nerostných
    Reliéfu
    Střední
    Surovin
    Těžby
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012