Record details

Title
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna
Author
    Krhovský, Jan
    Kučera, M.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 68-70
Year
    1995
Keyword
    Dna
    Foraminifer
    Gradientu
    Kyslíku
    Pouzdřanských
    Slínů
    Spodnooligocenních
    Společenstev
    Ubývání
    Změny
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012