Record details

Title
    Změny v rozšíření králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na území České republiky (Lagomorpha: Leporidae)
Other titles
    Changes in the distribution of the Wild Rabbit (Oryctolagus cuniculus) over the territory of the Czech Republic (Lagomorpha: Leporidae)
Author
    Anděra, Miloš
    Červený, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Lynx (Praha), n. s.
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 1
Pages
    19
Year
    2008
Thesaurus term
    Czech Republic
    distribution
    long-term changes
    Wild rabbit
Keyword
    Cuniculus
    České
    Divokého
    Králíka
    Lagomorpha
    Leporidae
    Oryctolagus
    Republiky
    Rozšíření
    území
    Změny
Abstract (in czech)
   Studie shrnuje údaje o výskytu králíka divokého na území České republiky. V letech 2005-2006 bylo zaznamenáno pouze 312 lokalit druhu (189 mapovacích kvadrátů). Srovnání s výsledky mapování v letech 1975-1976 ukazuje úbytek obývané plochy zhruba o dvě třetiny. Pokles početních stavů králíků divokých doprovázejí některé změny v charakteru jejich výskytu, např. ze změnách distribuce nadmořské výšky lokalit.
Abstract (in english)
   The study summarises data on the history of distribution of wild rabbit in the territory of the Czech Republic. In 2005-2006, only 312 localities of permanent occurrence of the wild rabbit (189 mapping quadrats) have been obtained. Compared to the results of the first mapping survey in 1975-1976, this shows a decrease in the inhabited area by two thirds. The decreasing numbers of the wild rabbits are also accompanied by changes in the character of their occurrence, particularly in the altitudinal distribution of their localities.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012