Record details

Title
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
Statement of responsibility
    Michal Filippi
Author
    Filippi, Michal
Language
    česky
Source title - monograph
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
Pages
    s. 17-26
Notes
    4 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    arzén
    důl opuštěný
    krušnohorský pluton
    migrace prvků
    minerály supergenní
    odpady úpravnické
    oxidace
    rudy As
    rudy Sn
    rudy U
Geographical name
    ČR-Čechy
    Přebuz (Sokolov, Kraslice)
Keyword
    Antropogenní
    Arsenopyritu
    Arsenové
    Arsenu
    Deponie
    Hory
    Krušné
    Löllingitu
    Migrace
    Oxidaci
    Přebuzi
    Příkladu
    Vazby
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012