Record details

Title
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii
Statement of responsibility
    Kvetoslava Hyánková, Peter Némethy, Zlatica Ženišová
Other titles
    Changes of the Chemical Composition of Surface Water during Infiltration.- Izmenenije chimičeskogo sostava poverchnostnych vod v tečeniji infiĺtracii
Author
    Hyánková, Kvetoslava
    Némethy, Peter
    Ženišová, Zlatica
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 3-4
Pages
    s. 280-292
Year
    1991
Notes
    3 obr., 3 tab., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Subject group
    analýza vod
    hydrochemie
    infiltrace
    kontaminace vod
    povrchové recipienty
    říční stok
    voda povrchová
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Chemického
    Infiltrácii
    Povrchovej
    Pri
    Vody
    Zloženia
    Zmeny
Abstract (in czech)
   Povrchové vody mají velký význam při tvorbě podzemních vod říčních náplavů. Příspěvek se zabývá změnami chemického složení při pobřežní infiltraci v dvou oblastech s rozdílným působením průvodních činitelů, a to náplavů Slavkovského potoka a náplavů řeky Torysy. Kromě toho se hodnotí náplavová oblast Váhu u Nemšové v Ilavské kotlině, kde se projevuje vliv zemědělského znečištění. Ve všech případech se hodnotí současný stav jakosti povrchových a podzemních vod, trend jejího vývoje a změny spojené se zvýšeným odběrem vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012