Record details

Title
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
Statement of responsibility
    Anna Grešková
Other titles
    Changes of Groundwater Level in Landscape System of the Žitný ostrov Isle from 1966-1985
Author
    Grešková, Anna
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geografický časopis
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 1
Pages
    s. 51-58
Year
    1992
Notes
    2 obr.,4 tab.,9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Subject group
    hydrodynamika
    hydrogeologie regionální
    kvartér Západních Karpat
    ochrana podzemní vody
    pozorování režimní
    prameny podzemní vody
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Žitný ostrov
Keyword
    1966-1985
    Hladiny
    Krajinnom
    Ostrova
    Podzemnej
    Rokoch
    Systeme
    Vody
    Zmeny
    Žitného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012