Record details

Title
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru
Statement of responsibility
    Jozef Michalík, Ján Soták, Eva Halásová, Ladislava Ožvoldová, Anna Ondrejíčková, Mária Peterčáková
Other titles
    Environmental, sedimentational and life changes during the Jurassic-Cretaceous boundary
Author
    Halásová, Eva
    Michalík, Jozef
    Ondrejíčková, Anna
    Ožvoldová, Ladislava
    Peterčáková, Mária
    Soták, Ján
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 23, č. 3
Pages
    s. 277-282
Year
    1991
Notes
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    biostratigrafie
    ekologie
    jura
    křída-spodní
    sedimentace
    stratigrafická hranice
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Hranici
    Jurského
    Kriedového
    Prostredia
    Sedimentácie
    útvaru
    Zmeny
    života
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012