Record details

Title
    Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów
Statement of responsibility
    Piotr Migon
Other titles
    Deep weathering in landscape development of the Sudetes
Author
    Migoń, Piotr
Language
    polsky
Source title - serial
    Przeglad geograficzny
Vol./nr.
    Roč. 71, č. 1-2
Pages
    s. 59-75
Year
    1999
Notes
    5 obr., 1 tab., 3 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Przegl. geogr.
Subject group
    denudace
    hloubka
    kenozoikum
    kvartér Českého masivu
    morfogeneze
    peneplén
    zvětralinový plášť
    zvětrávání
Geographical name
    ČR
    Jizerské hory
    Krkonoše
    Nízký Jeseník
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Glebokiego
    Morfogenezie
    Sudetów
    Wietrzenia
    Znaczenie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012