Record details

Title
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami
Statement of responsibility
    Václav Tajč
Author
    Tajč, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 4
Pages
    s. 160-166
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    analýza škodlivin
    čistota vod
    kontaminace vod
    odpadní vody
    znečištění
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Berounky
    Látkami
    Povodí
    Povrchových
    Ropnými
    řeky
    Vod
    Znečištění
Abstract (in czech)
   Stav znečištění toků v povodí Berounky nepolárními extrahovanými látkami [NEL] v letech 1986-88, sestaveny mapy znečištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012