Record details

Title
    Znojemské podzemí a jihlavští havíři
Statement of responsibility
    Jaroslav Šmerda
Author
    Šmerda, Jaroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
Pages
    s. 80-86
Notes
    2 obr., 4 fot.
    Bibliografie na s. 83-84
    il.
Classfication no.
    504
Conspectus category
    55
    930
Subject group
    dyjský masiv
    geologie urbanistická
    granitoidy
    historie
    kaolinizace
    stavby podzemní
    území poddolované
Geographical name
    ČR-Morava
    Znojmo
Keyword
    Havíři
    Jihlavští
    Podzemí
    Znojemské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 6. 2006
Import date
    8. 8. 2012