Record details

Title
    Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech
Other titles
    Geochemical zonal sampling of water in deep boreholes
Author
    Bláha, Vladimír
    Holeček, Jan
    Rukavičková, Lenka
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
Pages
    5
Notes
    Akce: 2012/10/17 ; Praha
Thesaurus term
    zonal water sampling, deep borehole, bladder pump, water sampling methodology, water sampling equipment
Keyword
    Geochemické
    Hlubokých
    Vod
    Vrtech
    Vzorkování
    Zonální
Abstract (in czech)
   Pro vzorkování vod z velkých hloubek s výtlačnou výškou do 250 metrů byl vyvinutý nový typ odběráku. Ten využívá ke svému pohonu stlačený vzduch podobně jako membránové čerpadlo, avšak jeho konstrukce je v porovnání s membránovým čerpadlem robustnější a umožňuje vzorkování z větších hloubek. Celokovová konstrukce odběráku dovoluje použití vyšších tlaků. Principem odběrového zařízení je cyklický pohyb kovového pístu v odběrové komoře. Nově zkonstruovaný odběrák si zachovává kompaktní rozměry a je použitelný pro vrty s průměrem od 45 mm výše. Více sdružených odběráků lze využít pro současné vzorkování více etáží, což přináší časové i ekonomické úspory. Pomocí nového odběrového zařízení byly úspěšně provedeny testovací odběry vod z izolovaných etáží v granitoidních horninách i pískovcových sedimentech v hloubce 150 m. Pro odběr byla použita dvojice pakrů oddělující dvě různé etáže. Dvojicí odběráků byly odebrány nezávislé a chemicky odlišné vzorky vod.
Abstract (in english)
   Geochemical zonal sampling of water in deep boreholes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014