Record details

Title
    Zonation in Hercynian plutons of the Western Bohemia - tectonic and metallogenic implications
Statement of responsibility
    Josef Klomínský
Author
    Klomínský, Josef
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume
Pages
    s. 74
Subject group
    Český masiv
    granitoidy
    metalogeneze
    vrásnění variské
    západočeský pluton
Subject category
    čistecký masív
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Bohemia
    Hercynian
    Implications
    Metallogenic
    Plutons
    Tectonic
    Western
    Zonation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012