Record details

Title
    Zoned garnets and their equilibria in mica schists and gneisses of Kohút crystalline complex, Hnúšťa region, Western Carpathians
Statement of responsibility
    Sergej Petrovič Korikovskij, Jozef Dupej, Vladimir Alexandrovič Boronichin, Nina Georgijevna Zinovjeva
Author
    Boronichin, Vladimir Alexandrovič
    Dupej, Jozef
    Korikovskij, Sergej Petrovič
    Zinovjeva, Nina Georgijevna
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 2
Pages
    s. 99-123
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    facie zelených břidlic
    granáty
    kohútské pásmo
    metamorfismus
    oblast veporského krystalinika
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Hnúšťa
Keyword
    Carpathians
    Complex
    Crystalline
    Equilibria
    Garnets
    Gneisses
    Hnúšťa
    Kohút
    Mica
    Region
    Schists
    Western
    Zoned
Abstract (in czech)
   Bylo studováno složení zonálních granátů z krystalinika pásma Kohúta v jihovýchodní části veporika v okolí Hnůšti. Intenzita progresivní (variské) metamorfózy tohoto komplexu dosáhla podmínek granátové subfacie zelených břidlic. Podle biotit-granátového geotermometru (Ferry a Spear) teplota vzniku paragenezí kolísala mezi 431-451 °C. Pro většinu vzorků granátů byla typická progresivně metamorfní zonálnost s poklesem Mn, Ca a poměru Fe/(Fe+Mg) a se zvýšením Mg od centra k okrajům zrn. Ve vzorcích s retrográdními přeměnami byl pozorován naopak pokles Mg a Mn a zvýšení Ca a Fe/(Fe+Mg) k okrajům zrn, kde často narůstala vrstva grosuláru.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012