Record details

Title
    Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians
Statement of responsibility
    Dušan Plašienka, Marián Putiš, Michal Kováč, Igor Hrušecký
Other titles
    Geological evolution of the Western Carpathians (Variant.)
Author
    Hrušecký, Igor
    Kováč, Michal, 1952-
    Plašienka, Dušan
    Putiš, Marián
    Šefara, Ján
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca, Monograph
Pages
    p. 35-42
Year
    1997
Notes
    2 př., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov., Monogr.
Subject group
    geologie strukturní
    křída
    mapa strukturní
    terciér
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zkrácení kůry
    zóna subdukční
Geographical name
    ČR-Morava
    Maďarsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Ukrajina
Keyword
    Alpidic
    Carpathians
    Crustal
    Subduction
    Underthrusting
    Western
    Zones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012