Record details

Title
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ
Statement of responsibility
    Jaroslav Kučera
Author
    Kučera, Jaroslav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 9
Pages
    s. 308-309
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    mechanika hornin
    seizmokarotáž
    těžba podzemní
    uhlí černé
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Frenštát-západ
Keyword
    Frenštát-západ
    Gradientu
    Horninového
    Masívu
    Pole
    Průzkumného
    Rychlostního
    Vertikálního
    Zpřesnění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012