Record details

Title
    Zpevňující injektáže v uhelné sloji
Author
    Souček, Kamil
    Šňupárek, Richard
Conference
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století (15.02.2001-16.02.2001 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře
Pages
    s. 100-106
Notes
    Projekt: GA105/97/0967, GA ČR
    Překlad názvu: Reinforcing grouting in coal seams
    Rozsah: 7 s.
Subject category
    chemical grouting
    coal seams
    reinforcing
Keyword
    Injektáže
    Sloji
    Uhelné
    Zpevňující
Abstract (in czech)
   Zpevňující injektáže v podmínkách uhelného hornictví jsou velmi účinné. Článek shrnuje poznatky a zkušenosti s použitím chemických injektáží pro zajištění a stabilizaci důlních děl.
Abstract (in english)
   Chemical grouting is very effective in coal mining. The paper summarises experience with chemical grouting for stabilisation and reinforcing of underground openings.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012