Record details

Title
    Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst
Author
    Bruthans, J.
    Mayo, A.L.
    Schweigstillová, Jana
    Soukup, J.
    Světlík, D.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 46, Prosinec
Pages
    s. 109-115
Year
    2013
Notes
    Projekt: GA13-28040S, GA ČR3cav_un_auth*0292643
    Překlad názvu: Hardened fracture surfaces in quader sandstone and their role in origin of rock cities
    Rozsah: 7 s. : P
Subject category
    deformation bands
    erosion
    fractures
    sandstone landforms
Keyword
    Kvádrovém
    Měst
    Pískovci
    Povrchy
    Puklin
    Role
    Skalních
    Vzniku
    Zpevněné
Abstract (in czech)
   Studie pojednává o zpevněných površích puklin v pískovcích a jejich klíčové roli při vzniku skalních měst. Bylo prokázáno, že prostory vznikají odspoda nahoru na rozdíl od dosavadního modelu vzniku skalních měst.
Abstract (in english)
   The study deals with hardened surface of fractures in sandstones and their key role in origin of rock cities. It was achieved the underground spaces propagated upward contrary to the existing model of rock cities origin.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014